Mimari: Orrtak.com – Orrtakofis*online mimarlık ofisi
Müşteri: Enkar Yapı Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Tapu Arazi alanı: 1205,57 m2
Net arazi alanı: 1143,11 m2
Tapu bilgileri: 2958 Ada, 201 parsel
Proje konumu: İstanbul-Kadıköy-Fenerbahçe
Brüt inşaat alanı: 4600 m2
Proje Tipi: Ekstra Paket

Halihazırda 10 dairenin bulunduğu Kıyı Apartmanı, kentsel dönüşüm projelendirilmesi kapsamında 12 daire olacak şekilde mimari plan ve cephe çalışmaları klasik ve modern konseptte tasarlanmıştır.