Müşteri: Erol Sekban
Net arazi alanı: 602,20 m2
Tapu bilgileri: 16096 Ada, 57 parsel
Proje konumu: İstanbul-Maltepe-Cevizli
Brüt inşaat alanı: 1350 m2
Proje Tipi: Ekstra Paket

Kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilmek istenen projeye emsal hesabı, kat planı ve 3D Cephe sunumları hazırlanmıştır. Mimari tasarım: Orrtakofis.

Comments are closed.